English Slovak

Riešiteľský tím


RNDr. Slávka Tóthová, PhD.  
koordinátor projektu
Ing. Pavol Otepka, PhD. vysokoškolský pedagóg
 Ing. Zbigniew Kocur
 riaditeľ spoločnosti
Ing. Miroslav Habán, PhD. vysokoškolský pedagóg
Ing. Milan Macák vysokoškolský pedagóg
Ing. Ľubomír Kobida výskumný pracovník
 Mgr. Ivan Ďuďák technik pre výskum
Ing. Peter Švolík technik pre výskum
Ladislav Lipták technik pre výskum
Ing. Ingrid Hodulová technik pre výskum
Ing. Miroslav Mražík technik pre výskum
Ing. Roman Bajtoš technik pre výskum
Jozef Štefanka vedúci spracovania biomasy